Kontaktní osoba podle § 23 LSD-BG

V případě vyslání mobilních zaměstnanců (řidičů) v oblasti dopravy (nákladní a osobní doprava) je kontaktní osobou příslušný (vyslaný) řidič motorového vozidla, ledaže bude jako kontaktní osoba ohlášena osoba usazená v Rakousku a oprávněná k profesnímu zastupování stran.

U dopravních prostředků jiných než motorových vozidel (např. loď) bude kontaktní osobou ustanovena podle § 19 odst. 3 bod 3 LSD-BG osoba z okruhu vyslaných zaměstnanců, nebo rovněž podle § 21 odst. 2 bod 4 LSD-BG osoba usazená v Rakousku a oprávněná k profesnímu zastupování stran.

 

Upozornění:

Jestliže bude kontaktní osobou příslušný řidič, není nutné pole vyplňovat.

Osobou oprávněnou k profesnímu zastupování stran se rozumí: daňový poradce, advokát, auditor, notář.