Persoana de contact cf. § 23 LSD-BG

În cazul detașării lucrătorilor mobili (șoferi) din sectorul transporturilor (transport de marfă și de călători), persoana de contact este șoferul (detașat) al autovehiculului, cu excepția situației în care în notificare se specifică că rolul persoanei de contact este deținut de o persoană stabilită în Austria, autorizată să reprezinte în mod profesionist persoane fizice și juridice.

În cazul unui alt mijloc de transport decât un autovehicul (de ex. un vapor) se va numi o persoană de contact din rândul lucrătorilor detașați, conform § 19, alin. 3, cifra 3 LSD-BG, sau, și în acest caz conform § 21, alin. 2, cifra 4 LSD-BG, o persoană stabilită în Austria, autorizată să reprezinte în mod profesionist persoane fizice și juridice.

 

Menţiune:

Aceste câmpuri nu trebuie completate dacă persoana de contact este șoferul vehicolului respectiv.

Persoane autorizate să reprezinte persoane fizice și juridice: consultant fiscal, avocat, expert fiduciar, notar