Osoba za kontakt u skladu s člankom 23. LSD-BG-a

Prilikom upućivanja mobilnih radnika (vozača) u prijevoznom sektoru (teretni i putnički prijevoz) dotični (upućeni) vozač motornog vozila je osoba za kontakt, osim ako je kao osoba za kontakt prijavljena osoba koja ima poslovni nastan u Austriji i ovlaštena je za profesionalno zastupanje stranaka.

Ako je riječ o drugom prijevoznom sredstvu koje nije motorno vozilo (npr. brod), osobu za kontakt treba u skladu s člankom 19. st. 3. toč. 3. LSD-BG-a imenovati iz kruga radnika upućenih na rad, ili isto tako prema članku 21. st. 2. toč. 4. LSD-BG-a osobu s poslovnim nastanom u Austriji i ovlaštenom za profesionalno zastupanje stranaka.

 

Napomena:

Ako je dotični vozač osoba za kontakt, polja se ne moraju popunjavati.

Osoba ovlaštena za zastupanje stranaka je: porezni savjetnik, odvjetnik, gospodarski fiducijar, javni bilježnik