Kontaktná osoba podľa § 23 LSD-BG

Ak ide o vyslanie mobilných zamestnancov (vodičov) v doprave (preprava tovarov a osôb), je ten-ktorý vodič kontaktnou osobou, ibaže by bola nahlásená osoba so sídlom v Rakúsku, ktorá je oprávnená na profesionálne zastupovanie účastníkov v konaniach)

Ak ide o iný dopravný prostriedok ako motorové vozidlo (napr. loď) sa menuje kontaktná osoba podľa § 19 ods. 3 č. 3 LSD-BG z kruhu vyslaných pracovníkov, alebo podľa § 21 ods. 2 č. 4 LSD-BG osoba so sídlom v Rakúska, ktorá má povolenie na profesionálne zastupovanie účastníkov v konaní.

 

Upozornenie:

Ak je kontaktnou osobou vodič sám, nie je potrebné rubriku vyplniť.

Oprávnená osoba na zastupovanie účastníkov v konaní je: daňový poradca, advokát, fiduciár, notár