Kontaktna oseba v skladu s 23. čl. LSD-BG

Pri napotitvi mobilnih delavcev (voznikov) na področju prevoza (tovorni ali potniški prevoz) je kontaktna oseba posamezni (napoteni) voznik tovornega vozila, razen če se kot kontaktna oseba prijavi pooblaščena oseba s sedežem v Avstriji, ki ima dovoljenje za poklicno zastopanje strank.

Pri drugih prevoznih sredstvih, kot so tovorna vozila (npr. ladjah), se v skladu s 3. al. 3. odst. 19. čl. LSD-BG imenuje kontaktna oseba iz skupine napotenih delavcev, ali prav tako v skladu s 4. al. 2. odst. 21. čl. oseba s sedežem v Avstriji, ki je upravičena za poklicno zastopanje strank.

 

Napotek:

Če je kontaktna oseba posamezni voznik, se ta polja ne izpolnijo.

Naslednje osebe so upravičene za zastopanje strank: davčni svetovalec, odvetnik, gospodarski fiduciar, notar