Zahájení vyslání do Rakouska a doba platnosti vyslání (6 měsíců)

Od tohoto data platí oznámení podané pro zde ohlášené zaměstnance a vozidla 6 měsíců. Údaj uvedený v kolonce „Platnost do“ vypočte systém automaticky a nelze ho měnit.

Upozornění: Jestliže budou během doby platnosti oznámení o vyslání nasazeni další, dosud neohlášení zaměstnanci nebo se budou používat další, dosud neohlášená vozidla, je třeba podat pro tyto nové zaměstnance, popř. pro tato nová vozidla oznámení změny „Dodatečné ohlášení zaměstnanců, popř. vozidel“. Dodatečné ohlášení neprodlužuje dobu platnosti!