Początek delegowania do Austrii i okres ważności (6 miesięcy)

Proszę podać dzień (początek delegowania), w którym po raz pierwszy jeden z pracowników wymienionych w zgłoszeniu zostaje oddelegowany.

Poczynając od tej daty zgłoszenie oddelegowania wskazanych w nim pracowników i pojazdów jest ważne 6 miesięcy. System elektronicznego zgłaszania automatycznie oblicza okres ważności zgłoszenia („ważne do”); nie można zmienić ręcznie wskazanej tam daty.

 

Uwaga dodatkowa:

Jeżeli w okresie ważności pierwszego zgłoszenia oddelegowania mają pracować kolejni – dotychczas niezgłoszeni – pracownicy lub mają zostać wykorzystane do pracy kolejne - dotychczas niezgłoszone – pojazdy, należy dokonać ich zgłoszenia za pomocą formularza „domeldowanie pracowników lub pojazdów”. Takie domeldowania nie przedłużają okresu ważności zgłoszenia!