Začiatok vyslania do Rakúska a jeho trvanie/doba platnosti (6 mesiacov)

Od tohto dátumu platí hlásenie o nahlásených zamestnancoch a vozidlách na dobu 6 mesiacov. Údaj „platnosť do“ sa v systéme automaticky vypočíta a nie je možno ho zmeniť.

Upozornenie: pokiaľ majú byť nasadení ďalší zamestnanci alebo vozidlá, ktoré doteraz neboli nahlásení, je potrebné ich nahlásiť prostredníctvom hlásenia o zmene „Dodatočného hlásenia zamestnancov resp. vozidiel“. Dodatočné hlásenia dobu platnosti nepredlžujú!