DIČ

Do tohoto pole uvedte danové identifikacní císlo dane z obratu (DIC) zamestnavatele ve tvaru: dvouznakový kód zeme a príslušné císlo bez mezery (napr. DE123456).

Pro Švýcarsko (CHE999.999.999) a Lichtenštejnsko (CHE99999999+kontrolní písmeno) se uvádí danové identifikacní císlo pro dan z pridané hodnoty.