Daňové identifikačné číslo

Do tohto polícka je potrebná zapísat identifikacné císlo dane z pridanej hodnoty (IC DPH) zamestnávatela. Zacínajúce s príslušnou identifikáciou krajiny a bez medzier (napr. SK1234567890).

Švajciarsko (CHE-999.999.999) a Lichtenštajnsko (CHE99999999+kontrolné písmeno) musia uviest danové identifikacné císlo.