Adresat:
Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
Kontrola skarbowa
Centralne Biuro Koordynacyjne
Brehmstraße 14
1110 Wiedeń

[ Deutsch | Čeština | English | Español | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Română | Slovenščina | Slovensky ]

Wyznaczanie odpowiedzialnych pełnomocników

przedsiębiorstw z siedzibą za granicą

zgodnie z § 24 ust. 1 punkt 1 Ustawy o zwalczaniu dumpingu wynagrodzeń i socjalnego (LSD-BG) w związku z § 9 ust. 2 i 3 Ustawy karnej administracyjnej (VStG)

Wskazówki dotyczące formularza ZKO 1

Data Protection (Privacy) Policy available at https://english.bmf.gv.at/services/data-protection.html or in paper form at all tax and customs offices

Uwaga

  • pole obowiązkowePole musi być wypełnione.

strona 1 z 2

1. Pracodawca (Delegujący - Przekazujący)
2. Odpowiedzialny pełnomocnik
3. Geograficzny (miejscowy) zakres kompetencji
 
4. Czas trwania wyznaczenia

ZKO-1-A (v2.0.0)