Adresované
Úradu boja proti podvodom
Finančná polícia
Centrálne koordinačné oddelenie
Brehmstraße 14
1110 Viedeň

[ Deutsch | Čeština | English | Español | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Română | Slovenščina | Slovensky ]

Vymenovanie zodpovedných splnomocnencov

firiem so sídlom v zahraničí

podľa § 24 ods. 1 Z. 1 Zákon o boji proti mzdovému a sociálnemu dumpingu (LSD-BG) v spojení s § 9 ods. 2 a 3 trestného zákona – správneho (VStG)

Pokyny k formuláru ZKO 1

Data Protection (Privacy) Policy available at https://english.bmf.gv.at/services/data-protection.html or in paper form at all tax and customs offices

Zohľadnite prosím

  • Povinné polePole musí byť vyplnené

Strana 1 z 2

1. Zamestnávateľka/zamestnávateľ (vysielajúca/vysielajúci – ponechávajúca/ponechávajúci)
2. Zodpovedný splnomocnenec
3. Regionálny (miestny) okruh kompetencií
 
4. Obdobie trvania vymenovania

ZKO-1-A (v2.0.0)