Za
Urad za boj proti goljufijam
Finančna policija
Centralna koordinacijska točka
Brehmstraße 14
1110 Dunaj

[ Deutsch | Čeština | English | Español | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Română | Slovenščina | Slovensky ]

Naročilo odgovornega pooblaščenca

podjetja s sedežem v tujini

V skladu s 1. vrstico, 1. odstavka 24. člena Zakona na področju boja proti plačnemu in socialnemu dampingu (LSD-BG) v povezavi z 2. in 3. odstavkom 9. člena Zakona o prekrških (VStG)

Napotki k obrazcu ZKO 1

Data Protection (Privacy) Policy available at https://english.bmf.gv.at/services/data-protection.html or in paper form at all tax and customs offices

Prosimo, obrnite pozornost na

  • Obvezno poljePolje mora biti izpolnjeno

Stran 1 od 2

1. Delodajalka/delodajalec (napotiteljica/napotitelj - prepustiteljica/prepustitelj)
2. Odgovorni pooblaščenec
3. Prostorska (krajevna) pristojnost
 
4. Časovno trajanje naročila

ZKO-1-A (v2.0.0)