Către
Oficiul de luptă antifraudă
Poliția financiară
Centrul de coordonare
Brehmstraße 14
1110 Viena

[ Deutsch | Čeština | English | Español | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Română | Slovenščina | Slovensky ]

Comunicat privind transferul în Austria

Notificare de modificare conform articolului 19, alin. 4 din Legea austriacă pentru prevenirea dumping-ului salarial și social (LSD-BG)

Indicații referitoare la formularul ZKO 4

Data Protection (Privacy) Policy available at english.bmf.gv.at/services/data-protection.html or in paper form at all tax and customs offices

Veuillez noter

 • Champ obligatoireLe champ doit être rempli
 • InfoInformation et aide pour remplir les champs

Page 1 de 3

Fiecare modificare a unei notificări deja efectuate trebuie să fie anunțată imediat, în ziua modificării, și numai în situații excepționale în următoarea zi lucrătoare. O notificare a unei modificări de tipul „Notificare ulterioară“ sau „Notificare de prelungire“ trebuie efectuată la timp și anume ÎNAINTEA începerii muncii respective, iar în cazul forțelor de muncă mobile din sectorul transporturilor ÎNAINTEA intrării pe teritoriul Austriei.
Nu sunt posibile combinații ale opțiunilor disponibile.
Mai multe modificări vor fi notificate succesiv.
Alegeți din următoarea selecție tipul de notificare potrivit.

Exemplu: Dacă trebuie să înlocuiți o forță de muncă, atunci creați mai întâi o Notificare de anulare de tip e) și apoi o Notificare ulterioară a unei forțe de muncă de tip a).

Notă: O notificare nouă este întotdeauna necesară atunci când situația punerii la dispoziție a forței/forțelor de muncă se modifică față de cea notificată inițial. Modificarea unui singur punct (de ex. beneficiar, locație, tipul muncii prestate, perioada) este suficientă în acest caz.

Important! Fiecare notificare a unei modificări trebuie să fie păstrată de către beneficiar împreună cu notificarea inițială la locația de desfășurare a activității sau la locația/persoana indicată la punctul 4 din notificarea inițială!

Datorită intrării în vigoare, începând cu data de 1.1.2017, a Legii austriece pentru prevenirea dumping-ului salarial și social (LSD-BG) și a informării obligatorii cu privire la păstrarea documentelor de notificare și de salarizare conform art. 19, alin. 4, cifra 7 LSD-BG, nu se pot efectua notificări ulterioare și prelungiri ale unor notificări de punere la dispoziție a unor forțe de muncă care au fost emise ÎNAINTE de 1.1.2017.
În locul unei notificări ulterioare sau a unei prelungiri se va depune o notificare nouă.
Număr tranzacție/Număr de referință Champ(s) obligatoire(s)
Info - ouverture dans nouvelle fenêtre 
Mittels einer Nachmeldung können neue Arbeitnehmer übermittelt werden. In der Nachmeldung können beliebig viele Arbeitnehmer neu gemeldet werden.
Info - ouverture dans nouvelle fenêtre 
Bei der Verlängerung wird der Überlassungzeitraum für bereits gemeldete Arbeitnehmer verlängert. Die Verlängerung muss direkt an den bereits übermittelten Überlassungszeitraum anschließen. Es dürfen nur Arbeitnehmer verlängert werden, die bereits als überlassen gemeldet wurden.
Info - ouverture dans nouvelle fenêtre 
(nu se aplică pentru prelungiri sau notificări ulterioare)
Mit dieser Meldung wird eine Arbeitskräfteüberlassung vollständig storniert.
Info - ouverture dans nouvelle fenêtre 
Mit dieser Meldung wird der Überlassungszeitraum von Arbeitnehmern einer Arbeitskräfteüberlassung geändert und zwar verkürzt.
Info - ouverture dans nouvelle fenêtre 
Mit dieser Meldung werden alle Arbeitnehmer, die angegeben sind, aus der Arbeitskräfteüberlassung storniert. Die Meldung kann nur bereits gemeldete Arbeitnehmer betreffen.
Info - ouverture dans nouvelle fenêtre 
Mit dieser Meldung können die Daten von bereits gemeldeten Arbeitnehmern geändert werden. Folgende Daten können geändert werden:
 • Vor- oder Familiennamen
 • Staatsangehörigkeit
 • Geburtsdatum
 • Wohnanschrift
 • Sozialversicherungsträger
 • Sozialversicherungsnummer
 • Angaben zur Entlohnung
 • Arbeitszeit
 • Tätigkeit
1. Angajatoare/Angajator

ZKO-4-A (v3.0.1)