Adresat:
Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
Kontrola skarbowa
Centralne Biuro Koordynacyjne
Brehmstraße 14
1110 Wiedeń

[ Deutsch | Čeština | English | Español | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Română | Slovenščina | Slovensky ]

Zgłoszenie użyczenia pracownika do Austrii

Zgłoszenie zmiany zgodnie z § 19 ust. 4 austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (LSD-BG)

Wskazówki dotyczące formularza ZKO 4

Data Protection (Privacy) Policy available at english.bmf.gv.at/services/data-protection.html or in paper form at all tax and customs offices

Uwaga

 • pole obowiązkowePole musi być wypełnione.
 • informacjaInformacja i pomoc przy wypełnianiu.

strona 1 z 3

Każdą zmianę danych odnoszącą się do już wysłanego zgłoszenia należy zgłosić bezzwłocznie, tzn. jak najszybciej w dniu zaistnienia zmiany, a tylko w uzasadnionych wyjątkowych sytuacjach w następnym dniu roboczym. Zmiany zgłoszenia w formie „domeldowania” i „przedłużenia” należy w każdym przypadku dokonać odpowiednio wcześnie PRZED każdorazowym podjęciem wykonywania pracy przez pracownika, a w przypadku pracowników mobilnych z branży transportowej - PRZED ich wjazdem na terytorium Austrii.
Nie istnieje możliwość dokonania kombinacji podanych do wyboru formularzy.
W przypadku więcej niż jednej zmiany należy wypełnić po kolei osobno każdy formularz zmiany.
Proszę wybrać odpowiedni formularz z poniższych opcji.

Przykład: Jeżeli muszą Państwo wymienić pracowników, proszę najpierw wypełnić formularz zgłoszenia anulowania pracownika oznaczony jako e), a następnie formularz zgłoszenia domeldowania pracowników oznaczony jako a).

Wskazówka: Dokonanie nowego zgłoszenia jest wymagane zawsze wtedy, gdy zmieniła się sytuacja użyczenia w porównaniu z pierwszym zgłoszeniem. Wystarczy, aby nastąpiła zmiana danych tylko w jednej rubryce formularza (np. pracodawca, miejscowość, zakres wykonywanej pracy, okres), a dokonanie nowego zgłoszenia jest obowiązkowe.

Ważne! Każde zgłoszenie zmiany danych musi być obowiązkowo przechowywane razem z pierwszym zgłoszeniem przez podmiot zatrudniający w miejscu pracy/w miejscu aktualnego wykonywania pracy lub w miejscu/u osoby wskazanym/wskazanej w punkcie 4 pierwszego zgłoszenia!

W oparciu o obowiązującą od dnia 1.1.2017 r. ustawę o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego oraz na podstawie przewidzianego w treści § 19 ust. 4 cyfra 7 ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego obowiązku wskazania miejsca przechowywania dokumentacji meldunkowo-płacowej nie ma możliwości wysłania domeldowania lub przedłużenia odnoszącego się do pierwszego zgłoszenia użyczenia, które wniesiono PRZED dniem 1.1.2017 r.
Zamiast domeldowania lub przedłużenia należy wysłać nowe zgłoszenie!
Numer transakcji/numer referencyjny pole(a) obowiązkowe
Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie. 
Mittels einer Nachmeldung können neue Arbeitnehmer übermittelt werden. In der Nachmeldung können beliebig viele Arbeitnehmer neu gemeldet werden.
Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie. 
Bei der Verlängerung wird der Überlassungzeitraum für bereits gemeldete Arbeitnehmer verlängert. Die Verlängerung muss direkt an den bereits übermittelten Überlassungszeitraum anschließen. Es dürfen nur Arbeitnehmer verlängert werden, die bereits als überlassen gemeldet wurden.
Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie. 
(nie jest przeznaczone do przedłużenia lub późniejszego zgłoszenia)
Mit dieser Meldung wird eine Arbeitskräfteüberlassung vollständig storniert.
Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie. 
Mit dieser Meldung wird der Überlassungszeitraum von Arbeitnehmern einer Arbeitskräfteüberlassung geändert und zwar verkürzt.
Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie. 
Mit dieser Meldung werden alle Arbeitnehmer, die angegeben sind, aus der Arbeitskräfteüberlassung storniert. Die Meldung kann nur bereits gemeldete Arbeitnehmer betreffen.
Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie. 
Mit dieser Meldung können die Daten von bereits gemeldeten Arbeitnehmern geändert werden. Folgende Daten können geändert werden:
 • Vor- oder Familiennamen
 • Staatsangehörigkeit
 • Geburtsdatum
 • Wohnanschrift
 • Sozialversicherungsträger
 • Sozialversicherungsnummer
 • Angaben zur Entlohnung
 • Arbeitszeit
 • Tätigkeit
1. Pracodawca

ZKO-4-A (v3.0.1)