Za
Urad za boj proti goljufijam
Finančna policija
Centralna koordinacijska točka
Brehmstraße 14
1110 Dunaj

[ Deutsch | Čeština | English | Español | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Română | Slovenščina | Slovensky ]

Prijava prepustitve delavca v Avstrijo

Prijava spremembe po 4. odst. 19. čl. Zakona o preprečevanju socialnega in plačnega dampinga (LSD-BG)

Napotki k obrazcu ZKO 4

Data Protection (Privacy) Policy available at english.bmf.gv.at/services/data-protection.html or in paper form at all tax and customs offices

Prosimo, obrnite pozornost na

 • Obvezno poljePolje mora biti izpolnjeno
 • InformacijaInformacija in pomoc pri izpolnitvi

Stran 1 od 3

Vsako spremembo že odobrene prijave sporočite takoj. To pomeni, da že na dan spremembe in le v utemeljenih izjemnih situacijah naslednji delovni dan. Prijavi spremembe 'naknadna prijava' in 'podaljšanje' v vsakem primeru vložite pravočasno PRED posameznim začetkom dela in pri mobilnih delavcih v prevozništvu PRED vstopom na območje Avstrije.
Lahko izberete le eno možnost.
Več sprememb prijavite zaporedoma.
Iz naslednjega nabora izberite ustrezno vrsto spremembe.

Primer: Če morate zamenjati delavce, najprej prekličite prijavo delavca v skladu s točko e), nato vložite naknadno prijavo delavcev v skladu s točko a).

Napotek: Nova prijava je potrebna, kadar se spremeni situacija posredovanja v primerjavi s prvo prijavo. V ta namen zadostuje sprememba v eni točki (npr. zaposlovalec oz. naročnik, kraj, vsebina dela, obdobje).

Pomembno! Dostop do vsake prijave spremembe mora biti skupaj z dostopom do prve prijave obvezno omogočen na kraju oz. pri osebi, ki je naveden v 4. točki prve prijave!

Na základe zákona o boji proti mzdovému a sociálnemu dumpingu, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.1.2017, a na základe povinného uvedenia údaja o tom, kto má povinnosť mať pripravené ohlasovacie a mzdové podklady podľa § 19 ods. 4 č. 7 LSD-BG, nie sú dodatočné hlásenia a predĺženia k hláseniu o prenechávaní pracovníkov podanému pred 1.1.2017 možné.
Namiesto dodatočného hlásenia alebo predĺženia je potrebné podať nové hlásenie.
Številka transakcije/referenčna številka Obvezno polje/-a
Informacija - bo odprto v novem okencu 
Mittels einer Nachmeldung können neue Arbeitnehmer übermittelt werden. In der Nachmeldung können beliebig viele Arbeitnehmer neu gemeldet werden.
Informacija - bo odprto v novem okencu 
Bei der Verlängerung wird der Überlassungzeitraum für bereits gemeldete Arbeitnehmer verlängert. Die Verlängerung muss direkt an den bereits übermittelten Überlassungszeitraum anschließen. Es dürfen nur Arbeitnehmer verlängert werden, die bereits als überlassen gemeldet wurden.
Informacija - bo odprto v novem okencu 
(ne velja za podaljšanje ali naknadne prijave)
Mit dieser Meldung wird eine Arbeitskräfteüberlassung vollständig storniert.
Informacija - bo odprto v novem okencu 
Mit dieser Meldung wird der Überlassungszeitraum von Arbeitnehmern einer Arbeitskräfteüberlassung geändert und zwar verkürzt.
Informacija - bo odprto v novem okencu 
Mit dieser Meldung werden alle Arbeitnehmer, die angegeben sind, aus der Arbeitskräfteüberlassung storniert. Die Meldung kann nur bereits gemeldete Arbeitnehmer betreffen.
Informacija - bo odprto v novem okencu 
Mit dieser Meldung können die Daten von bereits gemeldeten Arbeitnehmern geändert werden. Folgende Daten können geändert werden:
 • Vor- oder Familiennamen
 • Staatsangehörigkeit
 • Geburtsdatum
 • Wohnanschrift
 • Sozialversicherungsträger
 • Sozialversicherungsnummer
 • Angaben zur Entlohnung
 • Arbeitszeit
 • Tätigkeit
1. Delodajalka/delodajalec

ZKO-4-A (v3.0.1)