Adresát
Úřad pro boj proti podvodům
Finanční policie
Centrální koordinační kancelář
Brehmstraße 14
1110 Vídeň

[ Deutsch | Čeština | English | Español | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Română | Slovenščina | Slovensky ]

Hlášení o vyslání do Rakouska

Oznámení změny dle § 19, odst. 3 rak. spolkového zákona o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu (LSD-BG)

Jak postupovat u formuláře ZKO 3

Data Protection (Privacy) Policy available at english.bmf.gv.at/services/data-protection.html or in paper form at all tax and customs offices

upozornění

 • povinné políčkopolíčko je třeba vyplnit
 • informaceinformace a pomoc k vyplňování

strana 1 z 3

Každou změnu již podaného hlášení je nutno neprodleně oznámit, tj. bezprostředně v den změny a pouze v odůvodněných, výjimečných případech nejblíže následujícího pracovního dne. Změnové hlášení „dodatečné hlášení“ a „prodloužení“ je každopádně nutno podat včas, a to PŘED příslušným zahájením práce.
Možnosti, jež jsou dostupné k výběru, není možné navzájem kombinovat.
V případě, že bude nutné provést více změn, je třeba učinit tato podání postupně.
Z níže uvedeného výběru zvolte odpovídající typ.

Příklad: Pokud potřebujete vystřídat zaměstnance, je třeba nejprve podat Oznámení o zrušení zaměstnance podle typu e) a poté podat Dodatečné ohlášení zaměstnance podle typu a).

Upozornění: V případě, že dojde ke změně okolností týkajících se vyslání oproti skutečnostem uvedeným v prvním oznámení, je třeba vždy podat nové oznámení. Může se například jednat o změnu pouze v některém z bodů (např. zadavatel, místo, pracovní náplň, časové období).

Důležité! Je zapotřebí, aby veškerá oznámení změny byla spolu s prvním oznámením uschována u osoby/v místě uvedené(m) v prvním oznámení v bodě 7 a bylo možné je na žádost pohotově předložit.

Podle zákona proti mzdovému a sociálnímu dumpingu (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz), který vstoupil v účinnost k 1. 1. 2017, a s ohledem na povinné uvádění povinnosti mít u sebe ohlašovací dokumentaci a mzdové doklady, jež vyplývá z ustanovení § 19 odst. 3 č. 9 zákona proti mzdovému a sociálnímu dumpingu, není možné podávat dodatečná ohlášení a prodloužení týkající se oznámení o vyslání odeslaného PŘED 1. 1. 2017.
Namísto dodatečného ohlášení nebo prodloužení je nutné podat nové oznámení.
Číslo transakce/referenční číslo povinné/á políčko/a
info se otevře v novém okně 
Mittels einer Nachmeldung können neue Arbeitnehmer übermittelt werden. In der Nachmeldung können beliebig viele Arbeitnehmer neu gemeldet werden. Der Entsendungszeitraum des Arbeitnehmers muss innerhalb des Entsendungszeitraums der Meldung liegen.
info se otevře v novém okně 
Bei einer Verlängerung wird der Entsendezeitraum verlängert. Eine Verlängerung ist nur im Anschluss an den ursprünglichen Entsendezeitraum möglich. Bei der Verlängerung müssen alle Arbeitnehmer angegeben werden, für die verlängert wird. Eine Verlängerung ohne Arbeitnehmer ist FinPol Online daher nicht möglich. Dabei können auch Arbeitnehmer, die nicht in der bisherigen Entsendemeldung enthalten waren, gemeldet werden.
info se otevře v novém okně 
(neplatí pro prodloužení nebo dodatečná ohlášení)
Mit dieser Meldung wird eine Entsendemeldung vollständig storniert.
info se otevře v novém okně 
Mit dieser Meldung wird der Beschäftigungszeitraum von Arbeitnehmer einer Entsendemeldung geändert und zwar verkürzt.
info se otevře v novém okně 
Mit dieser Meldung werden alle Arbeitnehmer, die angegeben sind, aus der Entsendemeldung storniert. Die Meldung kann nur bereits gemeldete Arbeitnehmer betreffen.
info se otevře v novém okně 
Mit dieser Meldung können die Daten von bereits gemeldeten Arbeitnehmern geändert werden. Folgende Daten können geändert werden:
 • Vor- oder Familiennamen
 • Staatsangehörigkeit
 • Geburtsdatum
 • Wohnanschrift
 • Sozialversicherungsträger
 • Sozialversicherungsnummer
 • Angaben zur Entlohnung
 • Arbeitszeit
 • Tätigkeit
 • Beginn/Eintritt in das Arbeitsverhältnis beim Arbeitgeber (idR in ihr Unternehmen)
info se otevře v novém okně 
Mit dieser Meldung wird ein gemeldeter Beschäftigungsort geändert. Ein neuer Beschäftigungsort kann nicht gemeldet werden.
Es kann nur ein Ort und nicht mehrere berichtigt werden. Bei mehreren Orten, die berichtigt werden müssen, müssen daher auch mehrere Änderungsmeldungen erstellt werden.
1. Zaměstnavatel
5. Celková doba vyslání včetně prvního oznámení, popř. již zaslaného oznámení o změně týkající se prodloužení doby vyslání info se otevře v novém okně

ZKO-3-A (v3.0.2)