Către
Oficiul de luptă antifraudă
Poliția financiară
Centrul de coordonare
Brehmstraße 14
1110 Viena

[ Deutsch | Čeština | English | Español | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Română | Slovenščina | Slovensky ]

Comunicat privind transferul în Austria

Notificare de modificare conform articolului 19, alin. 3 din Legea austriacă pentru prevenirea dumping-ului salarial și social (LSD-BG)

Indicații referitoare la formularul ZKO 3

Data Protection (Privacy) Policy available at english.bmf.gv.at/services/data-protection.html or in paper form at all tax and customs offices

Veuillez noter

 • Champ obligatoireLe champ doit être rempli
 • InfoInformation et aide pour remplir les champs

Page 1 de 3

Orice modificare a unei notificări deja transmise trebuie anunțată imediat, cât mai repede posibil în ziua în care s-a efectuat modificarea și numai în cazuri excepționale justificate în următoarea zi lucrătoare. În orice caz, o notificare a unei modificări, „notificare ulterioară” și „prelungire”, trebuie depusă în timp util ÎNAINTE de începerea activității lucrative respective.
Nu sunt posibile combinații ale opțiunilor disponibile.
Mai multe modificări vor fi notificate succesiv.
Alegeți din următoarea selecție tipul de notificare potrivit.

Exemplu: Dacă trebuie să înlocuiți o forță de muncă, atunci creați mai întâi o Notificare de anulare de tip e) și apoi o Notificare ulterioară a unei forțe de muncă de tip a).

Notă: O notificare nouă este întotdeauna necesară atunci când situația detașării se modifică față de cea notificată inițial. Modificarea unui singur punct (de ex. beneficiar, locație, muncă prestată, perioada) este suficientă în acest caz.

Important! Fiecare notificare a unei modificări trebuie să fie păstrată împreună cu notificarea inițială la locația/persoana indicată la punctul 7 din notificarea inițială!

Datorită intrării în vigoare, începând cu data de 1.1.2017, a Legii austriece pentru prevenirea dumping-ului salarial și social (LSD-BG) și a informării obligatorii cu privire la păstrarea documentelor de notificare și de salarizare conform art. 19, alin. 3, cifra 9 LSD-BG, nu se pot efectua notificări ulterioare și prelungiri ale unor notificări de detașare care au fost emise ÎNAINTE de 1.1.2017.
În locul unei notificări ulterioare sau a unei prelungiri se va depune o notificare nouă.
Număr tranzacție/Număr de referință Champ(s) obligatoire(s)
Info - ouverture dans nouvelle fenêtre 
Mittels einer Nachmeldung können neue Arbeitnehmer übermittelt werden. In der Nachmeldung können beliebig viele Arbeitnehmer neu gemeldet werden. Der Entsendungszeitraum des Arbeitnehmers muss innerhalb des Entsendungszeitraums der Meldung liegen.
Info - ouverture dans nouvelle fenêtre 
Bei einer Verlängerung wird der Entsendezeitraum verlängert. Eine Verlängerung ist nur im Anschluss an den ursprünglichen Entsendezeitraum möglich. Bei der Verlängerung müssen alle Arbeitnehmer angegeben werden, für die verlängert wird. Eine Verlängerung ohne Arbeitnehmer ist FinPol Online daher nicht möglich. Dabei können auch Arbeitnehmer, die nicht in der bisherigen Entsendemeldung enthalten waren, gemeldet werden.
Info - ouverture dans nouvelle fenêtre 
(nu se aplică pentru prelungiri sau notificări ulterioare)
Mit dieser Meldung wird eine Entsendemeldung vollständig storniert.
Info - ouverture dans nouvelle fenêtre 
Mit dieser Meldung wird der Beschäftigungszeitraum von Arbeitnehmer einer Entsendemeldung geändert und zwar verkürzt.
Info - ouverture dans nouvelle fenêtre 
Mit dieser Meldung werden alle Arbeitnehmer, die angegeben sind, aus der Entsendemeldung storniert. Die Meldung kann nur bereits gemeldete Arbeitnehmer betreffen.
Info - ouverture dans nouvelle fenêtre 
Mit dieser Meldung können die Daten von bereits gemeldeten Arbeitnehmern geändert werden. Folgende Daten können geändert werden:
 • Vor- oder Familiennamen
 • Staatsangehörigkeit
 • Geburtsdatum
 • Wohnanschrift
 • Sozialversicherungsträger
 • Sozialversicherungsnummer
 • Angaben zur Entlohnung
 • Arbeitszeit
 • Tätigkeit
 • Beginn/Eintritt in das Arbeitsverhältnis beim Arbeitgeber (idR in ihr Unternehmen)
Info - ouverture dans nouvelle fenêtre 
Mit dieser Meldung wird ein gemeldeter Beschäftigungsort geändert. Ein neuer Beschäftigungsort kann nicht gemeldet werden.
Es kann nur ein Ort und nicht mehrere berichtigt werden. Bei mehreren Orten, die berichtigt werden müssen, müssen daher auch mehrere Änderungsmeldungen erstellt werden.
1. Angajatoare/Angajator
5. Perioada totală a detașării de la realizarea notificării inițiale resp. de la realizarea unei notificări de modificare referitoare la o prelungire Info - ouverture dans nouvelle fenêtre

ZKO-3-A (v3.0.2)