Adresat:
Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
Kontrola skarbowa
Centralne Biuro Koordynacyjne
Brehmstraße 14
1110 Wiedeń

[ Deutsch | Čeština | English | Español | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Română | Slovenščina | Slovensky ]

Zgłoszenie oddelegowania do Austrii

Zgłoszenie zmiany zgodnie z § 19 ust. 3 austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (LSD-BG)

Wskazówki dotyczące formularza ZKO 3

Data Protection (Privacy) Policy available at english.bmf.gv.at/services/data-protection.html or in paper form at all tax and customs offices

Uwaga

 • pole obowiązkowePole musi być wypełnione.
 • informacjaInformacja i pomoc przy wypełnianiu.

strona 1 z 3

Każda zmiana dokonanego wcześniej zgłoszenia musi zostać niezwłocznie zgłoszona, tj. bezpośrednio w dniu zmiany, a w uzasadnionych sytuacjach wyjątkowych następnego dnia roboczego. Zgłoszenia zmiany „Zgłoszenie uzupełniające” i „Przedłużenie” należy również dokonać w odpowiednim terminie PRZED rozpoczęciem pracy.
Nie istnieje możliwość dokonania kombinacji podanych do wyboru formularzy.
W przypadku więcej niż jednej zmiany należy wypełnić po kolei osobno każdy formularz zmiany.
Proszę wybrać odpowiedni formularz z poniższych opcji.

Przykład: Jeżeli muszą Państwo wymienić pracowników, proszę najpierw wypełnić formularz zgłoszenia anulowania pracownika oznaczony jako e), a następnie formularz zgłoszenia domeldowania pracowników oznaczony jako a).

Wskazówka: Dokonanie nowego zgłoszenia jest wymagane zawsze wtedy, gdy zmieniła się sytuacja oddelegowania w porównaniu z pierwszym zgłoszeniem. Wystarczy, aby nastąpiła zmiana danych tylko w jednej rubryce formularza (np. pracodawca, miejscowość, zakres wykonywanej pracy, okres), a dokonanie nowego zgłoszenia jest obowiązkowe.

Ważne! Każde zgłoszenie zmiany danych musi być obowiązkowo przechowywane razem z pierwszym zgłoszeniem w miejscu/u osoby wskazanym/wskazanej w punkcie 7 pierwszego zgłoszenia!

W oparciu o obowiązującą od dnia 1.1.2017 r. ustawę o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego oraz na podstawie przewidzianego w treści § 19 ust. 3 cyfra 9 ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego obowiązku wskazania miejsca przechowywania dokumentacji meldunkowo-płacowej nie ma możliwości wysłania domeldowania lub przedłużenia odnoszącego się do pierwszego zgłoszenia delegowania, które wniesiono PRZED dniem 1.1.2017 r.
Zamiast domeldowania lub przedłużenia należy wysłać nowe zgłoszenie.
Numer transakcji/numer referencyjny pole(a) obowiązkowe
Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie. 
Mittels einer Nachmeldung können neue Arbeitnehmer übermittelt werden. In der Nachmeldung können beliebig viele Arbeitnehmer neu gemeldet werden. Der Entsendungszeitraum des Arbeitnehmers muss innerhalb des Entsendungszeitraums der Meldung liegen.
Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie. 
Bei einer Verlängerung wird der Entsendezeitraum verlängert. Eine Verlängerung ist nur im Anschluss an den ursprünglichen Entsendezeitraum möglich. Bei der Verlängerung müssen alle Arbeitnehmer angegeben werden, für die verlängert wird. Eine Verlängerung ohne Arbeitnehmer ist FinPol Online daher nicht möglich. Dabei können auch Arbeitnehmer, die nicht in der bisherigen Entsendemeldung enthalten waren, gemeldet werden.
Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie. 
(nie jest przeznaczone do przedłużenia lub późniejszego zgłoszenia)
Mit dieser Meldung wird eine Entsendemeldung vollständig storniert.
Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie. 
Mit dieser Meldung wird der Beschäftigungszeitraum von Arbeitnehmer einer Entsendemeldung geändert und zwar verkürzt.
Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie. 
Mit dieser Meldung werden alle Arbeitnehmer, die angegeben sind, aus der Entsendemeldung storniert. Die Meldung kann nur bereits gemeldete Arbeitnehmer betreffen.
Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie. 
Mit dieser Meldung können die Daten von bereits gemeldeten Arbeitnehmern geändert werden. Folgende Daten können geändert werden:
 • Vor- oder Familiennamen
 • Staatsangehörigkeit
 • Geburtsdatum
 • Wohnanschrift
 • Sozialversicherungsträger
 • Sozialversicherungsnummer
 • Angaben zur Entlohnung
 • Arbeitszeit
 • Tätigkeit
 • Beginn/Eintritt in das Arbeitsverhältnis beim Arbeitgeber (idR in ihr Unternehmen)
Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie. 
Mit dieser Meldung wird ein gemeldeter Beschäftigungsort geändert. Ein neuer Beschäftigungsort kann nicht gemeldet werden.
Es kann nur ein Ort und nicht mehrere berichtigt werden. Bei mehreren Orten, die berichtigt werden müssen, müssen daher auch mehrere Änderungsmeldungen erstellt werden.
1. Pracodawca
5. Łączny okres oddelegowania z pierwszego zgłoszenia względnie z dokonanego już zgłoszenia o przedłużeniu (zgłoszenie zmiany) Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie.

ZKO-3-A (v3.0.2)