Adresované
Úradu boja proti podvodom
Finančná polícia
Centrálne koordinačné oddelenie
Brehmstraße 14
1110 Viedeň

[ Deutsch | Čeština | English | Español | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Română | Slovenščina | Slovensky ]

Hlásenie vyslania do Rakúska

Hlásenie zmeny podľa § 19 ods. 3 zákona a boji proti mzdovému a sociálnemu dumpingu (LSD-BG)

Pokyny k formuláru ZKO 3

Data Protection (Privacy) Policy available at english.bmf.gv.at/services/data-protection.html or in paper form at all tax and customs offices

Zohľadnite prosím

 • Povinné polePole musí byť vyplnené
 • InformáciaInformácia a pomoc pri vypĺňaní

Strana 1 z 3

Každú zmenu už podaného hlásenia je potrebné urýchlene ohlásiť, tzn. čo najskôr v deň zmeny a iba v odôvodnených výnimočných prípadoch na nasledujúci pracovný deň. Ohlásenie zmeny „Dodatočné hlásenie“ a „Predĺženie“ je potrebné v každom prípade urýchlene podať PRED začiatkom príslušných prác.
Kombinácie možností výberu nie sú možné.
Viacero zmien treba podať jednu za druhou.
Zvoľte z nasledujúceho výberu najvhodnejší typ.

Príklad: Ak chcete vymeniť zamestnanca, tak vypracujte najprv stornovacie hlásenie zamestnanca podľa typu e) a potom dodatočné hlásenie zamestnanca podľa typu a).

Upozornenie: Nové hlásenie treba vypracovať vždy vtedy, ak sa zmení situácia vyslania oproti prvému hláseniu. Stačí na to už zmena v jednom bode (napr. odberateľ, miesto, náplň pracovných výkonov, obdobie).

Dôležité! Každé hlásenie zmeny treba mať pripravené spolu s prvým hlásením na mieste práce/nasadenia alebo na mieste/u tej osoby, ktorá je uvedená v prvom hlásení pod bodom 7.

Na základe zákona o boji proti mzdovému a sociálnemu dumpingu, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.1.2017, a na základe povinného uvedenia údaja o tom, kto má povinnosť mať pripravené ohlasovacie a mzdové podklady podľa § 19 ods. 3 č. 9 LSD-BG, nie sú dodatočné hlásenia a predĺženia k hláseniu o vyslaní podanému pred 1.1.2017 možné.
Namiesto dodatočného hlásenia alebo predĺženia je potrebné podať nové hlásenie.
Číslo transakcie/číslo referencie Povinné polia
Info - bude otvorené v novom okne 
Mittels einer Nachmeldung können neue Arbeitnehmer übermittelt werden. In der Nachmeldung können beliebig viele Arbeitnehmer neu gemeldet werden. Der Entsendungszeitraum des Arbeitnehmers muss innerhalb des Entsendungszeitraums der Meldung liegen.
Info - bude otvorené v novom okne 
Bei einer Verlängerung wird der Entsendezeitraum verlängert. Eine Verlängerung ist nur im Anschluss an den ursprünglichen Entsendezeitraum möglich. Bei der Verlängerung müssen alle Arbeitnehmer angegeben werden, für die verlängert wird. Eine Verlängerung ohne Arbeitnehmer ist FinPol Online daher nicht möglich. Dabei können auch Arbeitnehmer, die nicht in der bisherigen Entsendemeldung enthalten waren, gemeldet werden.
Info - bude otvorené v novom okne 
(neplatí pre predĺženia alebo dodatočné hlásenia)
Mit dieser Meldung wird eine Entsendemeldung vollständig storniert.
Info - bude otvorené v novom okne 
Mit dieser Meldung wird der Beschäftigungszeitraum von Arbeitnehmer einer Entsendemeldung geändert und zwar verkürzt.
Info - bude otvorené v novom okne 
Mit dieser Meldung werden alle Arbeitnehmer, die angegeben sind, aus der Entsendemeldung storniert. Die Meldung kann nur bereits gemeldete Arbeitnehmer betreffen.
Info - bude otvorené v novom okne 
Mit dieser Meldung können die Daten von bereits gemeldeten Arbeitnehmern geändert werden. Folgende Daten können geändert werden:
 • Vor- oder Familiennamen
 • Staatsangehörigkeit
 • Geburtsdatum
 • Wohnanschrift
 • Sozialversicherungsträger
 • Sozialversicherungsnummer
 • Angaben zur Entlohnung
 • Arbeitszeit
 • Tätigkeit
 • Beginn/Eintritt in das Arbeitsverhältnis beim Arbeitgeber (idR in ihr Unternehmen)
Info - bude otvorené v novom okne 
Mit dieser Meldung wird ein gemeldeter Beschäftigungsort geändert. Ein neuer Beschäftigungsort kann nicht gemeldet werden.
Es kann nur ein Ort und nicht mehrere berichtigt werden. Bei mehreren Orten, die berichtigt werden müssen, müssen daher auch mehrere Änderungsmeldungen erstellt werden.
1. Zamestnávateľka/zamestnávateľ
5. Celkové obdobie vyslania podľa prvého hlásenia resp. podľa hlásenia zmeny trvania vyslania Info - bude otvorené v novom okne

ZKO-3-A (v3.0.2)