Adresat:
Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
Kontrola skarbowa
Centralne Biuro Koordynacyjne
Brehmstraße 14
1110 Wiedeń

[ Deutsch | Čeština | English | Español | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Română | Slovenščina | Slovensky ]

Zgłoszenie użyczenia pracownika do Austrii

zgodnie z § 19 ust. 4 austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (LSD-BG)

Wskazówki dotyczące formularza ZKO 4

Data Protection (Privacy) Policy available at english.bmf.gv.at/services/data-protection.html or in paper form at all tax and customs offices

Uwaga

  • pole obowiązkowePole musi być wypełnione.
  • informacjaInformacja i pomoc przy wypełnianiu.

strona 1 z 3

1. Użyczający (pracodawca) Ausfüllhilfe zu '1. Arbeitgeber / Arbeitgeberin (Überlasser)' (Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie.)
pole obowiązkowe


Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie. 
 
2. Osoby wyznaczone do reprezentowania użyczającego na zewnątrz Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie.
(np. przedsiębiorca, prezes lub dyrektor zarządzający według prawa handlowego, odpowiedzialny pełnomocnik)
3. Krajowy zakład zatrudnienia
Kraj (siedziba zakładu)
Austrii
4. Informacja dotycząca miejsca obowiązkowego przechowywania dokumentacji odnośnie dokonaniu oświadczenia o zgłoszeniu pracowników ORAZ dokumentacji płacowej zgodnie z § 19 ust. 4 podustęp 7 austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie.
(nie dotyczy pracowników mobilnych w branży transportowej) (Info - wird in neuem Fenster geöffnet)

Bei diesem Block, muss angegeben werden, wo sich die Meldeunterlagen befinden. Es gibt eine Auswahl als mehreren vorgegebenen Möglichkeiten. Bei einigen der Möglichkeiten müssen zusätzliche Angaben ausgefüllt werden.

Dokumentacja zgłoszeniowo-płacowa jest przechowywana: #auto: (Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie.) 
Informacja zostanie wyświetlona w nowym oknie. 
 
 
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w oddziale/spółce zależnej/austriackiej spółce dominującej

ZKO-4 (v3.0.1)