Adresované
Úradu boja proti podvodom
Finančná polícia
Centrálne koordinačné oddelenie
Brehmstraße 14
1110 Viedeň

[ Deutsch | Čeština | English | Español | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Română | Slovenščina | Slovensky ]

Hlásenie o vyslaní do Rakúska

podľa § 19 ods. 4 zákona a boji proti mzdovému a sociálnemu dumpingu (LSD-BG)

Pokyny k formuláru ZKO 4

Data Protection (Privacy) Policy available at english.bmf.gv.at/services/data-protection.html or in paper form at all tax and customs offices

Zohľadnite prosím

  • Povinné polePole musí byť vyplnené
  • InformáciaInformácia a pomoc pri vypĺňaní

Strana 1 z 3

1. Vysielajúca/vysielajúci (zamestnávateľka/zamestnávateľ) Ausfüllhilfe zu '1. Arbeitgeber / Arbeitgeberin (Überlasser)' (Info - bude otvorené v novom okne)
Povinné pole


Info - bude otvorené v novom okne 
 
2. Osoba vysielajúcej/vysielajúceho poverená zastupovaním smerom von Info - bude otvorené v novom okne
(napr. podnikateľ/podnikateľka, obchodnoprávna konateľka/obchodnoprávny konateľ, zodpovedný splnomocnenec)
3. Tuzemský zamestnávajúci podnik
Krajina (sídlo podnikania)
Rakúska
4. Údaj o povinnej pripravenosti ohlasovacích podkladov a mzdových podkladov podľa § 19 ods. 4 č. 7 LSD-BG Info - bude otvorené v novom okne
(s výnimkou mobilných pracovníkov v doprave) (Info - wird in neuem Fenster geöffnet)

Bei diesem Block, muss angegeben werden, wo sich die Meldeunterlagen befinden. Es gibt eine Auswahl als mehreren vorgegebenen Möglichkeiten. Bei einigen der Möglichkeiten müssen zusätzliche Angaben ausgefüllt werden.

Ohlasovacie a mzdové podklady sa nachádzajú: #auto: (Info - bude otvorené v novom okne) 
Info - bude otvorené v novom okne 
 
 
Meno príslušnej kontaktnej osoby v pobočke/dcérskej spoločnosti/tuzemskej materskej spoločnosti

ZKO-4 (v3.0.1)