Za
Urad za boj proti goljufijam
Finančna policija
Centralna koordinacijska točka
Brehmstraße 14
1110 Dunaj

[ Deutsch | Čeština | English | Español | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Română | Slovenščina | Slovensky ]

Prijava prepustitve delavca v Avstrijo

Po 4. odst. 19. čl. Zakona o preprečevanju socialnega in plačnega dampinga (LSD-BG)

Napotki k obrazcu ZKO 4

Data Protection (Privacy) Policy available at english.bmf.gv.at/services/data-protection.html or in paper form at all tax and customs offices

Prosimo, obrnite pozornost na

  • Obvezno poljePolje mora biti izpolnjeno
  • InformacijaInformacija in pomoc pri izpolnitvi

Stran 1 od 3

1.Prepustiteljica/prepustitelj (delodajalka/delodajalec) Ausfüllhilfe zu '1. Arbeitgeber / Arbeitgeberin (Überlasser)' (Informacija - bo odprto v novem okencu)
Obvezno polje


Informacija - bo odprto v novem okencu 
 
2.Osebe pooblaščene za zastopanje prepustiteljice/prepustitelja Pomoc za izpolnevanje '2.Osebe pooblaščene za zastopanje prepustiteljice/prepustitelja' (Informacija - bo odprto v novem okencu)
(npr. podjetnica/podjetnik, pravni poslovodja, odgovorni pooblaščenec)
3. Domač obrat zaposlitve
Država (sedež podjetja)
Avstrijo
4. Podatki o obveznem omogočanju dostopa do dokumentov za prijavo IN dokumentov o obračunu osebnega dohodka po 7. tč. 4. odst. 19. čl. LSD-BG Pomoc za izpolnevanje '4. Podatki o obveznem omogočanju dostopa do dokumentov za prijavo IN dokumentov o obračunu osebnega dohodka po 7. tč. 4. odst. 19. čl. LSD-BG' (Informacija - bo odprto v novem okencu)
(razen mobilnih delavcev na področju prevoza) (Info - wird in neuem Fenster geöffnet)

Bei diesem Block, muss angegeben werden, wo sich die Meldeunterlagen befinden. Es gibt eine Auswahl als mehreren vorgegebenen Möglichkeiten. Bei einigen der Möglichkeiten müssen zusätzliche Angaben ausgefüllt werden.

Dokumenti za prijavo in dokumenti o obračunu osebnega dohodka se nahajajo: #auto: (Informacija - bo odprto v novem okencu) 
Informacija - bo odprto v novem okencu 
 
 
Ime pristojne kontaktne osebe v podružnici/ hčerinski družbi/avstrijski matični družbi

ZKO-4 (v3.0.1)