Adresát
Úřad pro boj proti podvodům
Finanční policie
Centrální koordinační kancelář
Brehmstraße 14
1110 Vídeň

[ Deutsch | Čeština | English | Español | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Română | Slovenščina | Slovensky ]

ODVOLÁNÍ

jmenování odpovědného zplnomocněnce

Data Protection (Privacy) Policy available at english.bmf.gv.at/services/data-protection.html or in paper form at all tax and customs offices

upozornění

  • povinné políčkopolíčko je třeba vyplnit

strana 1 z 2

Číslo transakce/referenční číslo povinné/á políčko/a
1. Zaměstnavatel
2. Jmenování odpovědné pověřené osoby
se odvolává.
3. Místní oblast odpovědnosti
 
4. Datum odvolání

ZKO-1-W (v2.0.0)