Către
Oficiul de luptă antifraudă
Poliția financiară
Centrul de coordonare
Brehmstraße 14
1110 Viena

[ Deutsch | Čeština | English | Español | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Română | Slovenščina | Slovensky ]

REVOCARE

delegării ca și reprezentant autorizat

Data Protection (Privacy) Policy available at english.bmf.gv.at/services/data-protection.html or in paper form at all tax and customs offices

Veuillez noter

  • Champ obligatoireLe champ doit être rempli

Page 1 de 2

Număr tranzacție/Număr de referință Champ(s) obligatoire(s)
1. Angajatoare/Angajator
2. Delegarea reprezentantului autorizat
este revocat.
3. Domeniul (local) de competență
 
4. Data revocării

ZKO-1-W (v2.0.0)