Ured za suzbijanje kriminaliteta
Financijska policija
Središnja koordinacijska služba
Brehmstraße 14
1110 Beč

[ Deutsch | Čeština | English | Español | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Română | Slovenščina | Slovensky ]

OPOZIV

imenovanja odgovornog povjerenika

Data Protection (Privacy) Policy available at english.bmf.gv.at/services/data-protection.html or in paper form at all tax and customs offices

Molimo obratite pažnju

  • Obavezno poljePolje mora biti popunjeno

Stranica 1 od 2

Broj transakcije / referentni broj Obavezno/a polje/a
1. Poslodavac/ka
2. Imenovanje odgovornog povjerenika
opoziva se.
3.Prostorno (mjesno) područje nadležnosti
 
4. Datum opoziva

ZKO-1-W (v2.0.0)