Adresat:
Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
Kontrola skarbowa
Centralne Biuro Koordynacyjne
Brehmstraße 14
1110 Wiedeń

[ Deutsch | Čeština | English | Español | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Română | Slovenščina | Slovensky ]

ODWOŁANIE

wyznaczenia na odpowiedzialnego pełnomocnika

Data Protection (Privacy) Policy available at english.bmf.gv.at/services/data-protection.html or in paper form at all tax and customs offices

Uwaga

  • pole obowiązkowePole musi być wypełnione.

strona 1 z 2

Numer transakcji/numer referencyjny pole(a) obowiązkowe
1. Pracodawca
2. Wyznaczenie odpowiedzialnego pełnomocnika
zostaje niniejszym odwołany.
3. Geograficzny (miejcowy) zakres kompetencji
 
4. Data odwolanie

ZKO-1-W (v2.0.0)