Adresované
Úradu boja proti podvodom
Finančná polícia
Centrálne koordinačné oddelenie
Brehmstraße 14
1110 Viedeň

[ Deutsch | Čeština | English | Español | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Română | Slovenščina | Slovensky ]

ODVOLANIE

vymenovania za zodpovedného splnomocnenca

Data Protection (Privacy) Policy available at english.bmf.gv.at/services/data-protection.html or in paper form at all tax and customs offices

Zohľadnite prosím

  • Povinné polePole musí byť vyplnené

Strana 1 z 2

Číslo transakcie/číslo referencie Povinné polia
1. Zamestnávateľka/zamestnávateľ
2. Vymenovanie zodpovedného splnomocnenca
sa odvoláva.
3. Regionálny (miestny) okruh kompetencií
 
4. Datum Odvolanie

ZKO-1-W (v2.0.0)