Adresát
Úřad pro boj proti podvodům
Finanční policie
Centrální koordinační kancelář
Brehmstraße 14
1110 Vídeň

[ Deutsch | Čeština | English | Español | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Română | Slovenščina | Slovensky ]

Hlášení o přenechání do Rakouska

Oznámení změny dle § 19, odst. 4 rak. spolkového zákona o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu (LSD-BG)

Jak postupovat u formuláře ZKO 4

Data Protection (Privacy) Policy available at english.bmf.gv.at/services/data-protection.html or in paper form at all tax and customs offices

upozornění

 • povinné políčkopolíčko je třeba vyplnit
 • informaceinformace a pomoc k vyplňování

strana 1 z 3

Jakékoliv změny skutečností uvedených v již provedeném oznámení je třeba nahlásit neprodleně, tj. ihned v den vzniku změny. Pouze ve výjimečných odůvodněných případech je přípustné nahlásit změnu až následující pracovní den. Oznámení změny 'Dodatečné ohlášení' a 'Prodloužení' je třeba učinit v každém případě včas PŘED zahájením příslušné pracovní činnosti a u mobilních zaměstnanců působících v oblasti dopravy PŘED vjezdem na území Rakouska.
Možnosti, jež jsou dostupné k výběru, není možné navzájem kombinovat.
V případě, že bude nutné provést více změn, je třeba učinit tato podání postupně.
Z níže uvedeného výběru zvolte odpovídající typ.

Příklad: Pokud potřebujete vystřídat zaměstnance, je třeba nejprve podat Oznámení o zrušení zaměstnance podle typu e) a poté podat Dodatečné ohlášení zaměstnance podle typu a).

Upozornění: V případě, že dojde ke změně okolností týkajících se přenechání zaměstnanců oproti skutečnostem uvedeným v prvním oznámení, je třeba vždy podat nové oznámení. Může se například jednat o změnu pouze v některém z bodů (např. zákazník (tj. najímatel/odběratel agenturních zaměstnanců)/zadavatel, místo, pracovní náplň, časové období.

Důležité! Je zapotřebí, aby zákazník uschoval veškerá oznámení změny spolu s prvním oznámením na pracovišti, popř. v místě výkonu práce nebo u osoby/v místě uvedené(m) v prvním oznámení v bodě 4 a na žádost je pohotově předložil.

Podle zákona proti mzdovému a sociálnímu dumpingu (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz), který vstoupil v účinnost k 1. 1. 2017, a s ohledem na povinné uvádění povinnosti mít u sebe ohlašovací dokumentaci a mzdové doklady, jež vyplývá z ustanovení § 19 odst. 4 č. 7 zákona proti mzdovému a sociálnímu dumpingu, není možné podávat dodatečná ohlášení a prodloužení týkající se oznámení o přenechání odeslaného PŘED 1. 1. 2017.
Namísto dodatečného ohlášení nebo prodloužení je nutné podat nové oznámení.
Číslo transakce/referenční číslo povinné/á políčko/a
info se otevře v novém okně 
Mittels einer Nachmeldung können neue Arbeitnehmer übermittelt werden. In der Nachmeldung können beliebig viele Arbeitnehmer neu gemeldet werden.
info se otevře v novém okně 
Bei der Verlängerung wird der Überlassungzeitraum für bereits gemeldete Arbeitnehmer verlängert. Die Verlängerung muss direkt an den bereits übermittelten Überlassungszeitraum anschließen. Es dürfen nur Arbeitnehmer verlängert werden, die bereits als überlassen gemeldet wurden.
info se otevře v novém okně 
(neplatí pro prodloužení nebo dodatečná ohlášení)
Mit dieser Meldung wird eine Arbeitskräfteüberlassung vollständig storniert.
info se otevře v novém okně 
Mit dieser Meldung wird der Überlassungszeitraum von Arbeitnehmern einer Arbeitskräfteüberlassung geändert und zwar verkürzt.
info se otevře v novém okně 
Mit dieser Meldung werden alle Arbeitnehmer, die angegeben sind, aus der Arbeitskräfteüberlassung storniert. Die Meldung kann nur bereits gemeldete Arbeitnehmer betreffen.
info se otevře v novém okně 
Mit dieser Meldung können die Daten von bereits gemeldeten Arbeitnehmern geändert werden. Folgende Daten können geändert werden:
 • Vor- oder Familiennamen
 • Staatsangehörigkeit
 • Geburtsdatum
 • Wohnanschrift
 • Sozialversicherungsträger
 • Sozialversicherungsnummer
 • Angaben zur Entlohnung
 • Arbeitszeit
 • Tätigkeit
1. Zaměstnavatel

ZKO-4-A (v3.0.1)